Introduktion til sociologi

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studieenhedskursusmodulet består af et kursusforløb og en skriftlig hjemmeopgave.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • grundlæggende kendskab til centrale sociologiske teorier og begreber
  • grundlæggende temaer og spørgsmål i den klassiske sociologi
  • metoder i nutidig sociologisk forskning
  • sociologiens væsentligste bidrag til forståelse af den nutidige globaliserede verden

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå   

Færdigheder i:

  • at forstå sociale forandringsprocesser i lyset af relevant sociologisk teori
  • at formidle viden om sociale problemstillinger ud fra et sociologisk forskningsperspektiv

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til:

  • at anvende sociologisk teori som udgangspunkt for analyse og forståelse af konkrete sociale problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til sociologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden hjemmeopgave, hvis præcise indhold fastlægges af kursets lærer. Besvarelsen må højst være på 8 sider og skal kunne udarbejdes ud fra kursets litteratur. Opgaven bedømmes af eksaminator; opgaver som bedømmes til karakteren 2, 00 eller -3 bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Sociology
ModulkodeBASIS201425
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet