Introduktion til problembaseret læring inden for Internationale Studier

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til problembaseret læring og projektarbejde samt kursusaktiviteter og selvstændigt skriftligt arbejde inden for fagområdet Internationale Studier.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå

Viden om og forståelse af

  • hvilke problemer og problemstillinger fagområdet Internationale Studier typisk beskæftiger sig med, m.a.o. hvad der i faglig forstand konstituerer et problem inden for Internationale Studier

  • hvordan disse problemer/problemstillinger behandles i akademisk arbejde

  • den historiske, sociale og kulturelle konteksts betydning for arbejdet med problemer inden for Internationale Studier

  • hvordan problem-baseret læring kan bidrage med øget indsigt og viden inden for fagområdet Internationale Studier.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå

Færdigheder i

  • at identificere og formulere fagligt relevante problemer inden for Internationale Studier

  • at indsamle og anvende relevant materiale i forhold til et udvalgt problem

  • at indgå i fagligt samarbejde om at løse et udvalgt problem

  • at præsentere og diskutere problemstillinger inden for Internationale Studier i en adækvatasproglig form.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå

Kompetencer til

  • med henblik på fortsatte studier på bacheloruddannelsen i Sprog og Internationale Studier, Engelsk, at øge egen viden og indsigt gennem holdundervisning, selvstændigt arbejde samt problembaseret projektarbejde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnIntroduktion til Problembaseret læring inden for Internationale Studier
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
For at bestå modulet kræves aktiv deltagelse i en række til modulet relaterede kursusaktiviteter, som fastlægges og offentliggøres ved studiestart. Aktiv deltagelse er defineret som læsning af opgivet litteratur, tilstedeværelse ved mindst 80 % af den udbudte undervisning samt udarbejdelse af tilhørende skriftlige opgaver.
En eventuel omprøve har form af en skriftlig bunden hjemmeopgave. Besvarelsen skal være på mindst 6 og højst 8 sider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntroduction to Problem-based Learning in International Studies
ModulkodeBASIS20141
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sprog og Internationale Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet