Videnskabsfilosofi og politisk filosofi

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende en grundlæggende viden og indsigt i centrale temaer og positioner inden for videnskabsfilosofi

og politisk filosofi samt på det grundlag at stimulere kritisk refleksion.

 

Grundlæggende behandling af centrale positioner og traditioner. For videnskabsfilosofien lægges særlig vægt på dennes

betydning for samfundsvidenskab, herunder dens betydning som grundlag for at kunne forstå og forklare samfund

samt disses udvikling og styring. Den politiske filosofi beskæftiger sig med forestillinger om muligheden for politisk

legitimitet og med normative værdier som frihed, lighed og retfærdighed. Der tages afsæt i, hvordan sådanne forestillinger

og værdier diskuteres i den politiske filosofi.

Læringsmål

Viden

har viden om centrale begreber og positioner inden for videnskabsfilosofi og politisk filosofi

• har viden om relevante udviklingstendenser inden for videnskabsfilosofi og disse tendensers

samspil med samfundsmæssig kontekst

• har viden om politisk filosofiske spørgsmål af nutidig relevans

• har viden om spændinger indenfor og mellem normative politiske værdier

Færdigheder

kan analysere og sammenligne centrale begreber, politiske ideer, filosofiske positioner

og argumenter

• kan anvende centrale argumenter og begreber inden for politisk filosofi i diskussion af

normative politiske problemstillinger

• kan anvende centrale argumenter og begreber inden for videnskabsfilosofi til kritisk

analyse af, hvorledes der hensigtsmæssigt kan skabes viden om samfundsmæssige problemstillinger

Kompetencer

er i stand til kritisk at reflektere over normative forestillinger om legitimitet og grundværdier

ved hjælp af den politiske filosofis hovedretninger og begreber

• er i stand til kritisk at reflektere over og vurdere kvaliteten af viden, der inddrages i analyse

af samfundsmæssige problemstillinger

Undervisningsform

Forelæsning med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsfilosofi og politisk filosofi
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Deltagelse. Under afvikling af modulet udarbejdes skriftlige øvelsesopgaver. Aflevering og godkendelse af de skriftlige
øvelsesopgaver er en forudsætning for at indstille sig til projektprøven i modul 9.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophy of Science and Political Philosophy
ModulkodeBASAM20176
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet