Aktuelle politologiske problemstillinger

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at relevante teoridannelser og begreber fra modul 3 anvendes på udvalgte aktuelle politologiske forskningstemaer og problemstillinger.

Modulet introducerer til udvalgte og aktuelle politologiske forskningstemaer. De udvalgte forskningstemaer kan variere fra år til år.

Læringsmål

Viden

  • har grundlæggende teoretisk og empirisk viden om udvalgte politologiske forskningstemaer og problemstillinger
  •  har viden om både historiske og aktuelle udviklingslinjer indenfor forskningstemaerne

Færdigheder

  • har grundlæggende færdigheder i at kunne anvende politologiske begrebs- og teoridannelser på udvalgte politologiske forskningstemaer og problemstillinger
  • er i stand til kritisk at forholde sig til forskellige teoridannelser og begrebsanvendelser

Kompetencer

  • har kompetence til selvstændigt at vælge relevante begrebs- og teoridannelser
  • har kompetence til at vurdere disses rækkevidde i forhold til udvalgte politologiske
  • forskningstemaer og problemstillinger

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med tilknyttede øvelser og workshops.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAktuelle politologiske problemstillinger
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Deltagelse. Under afviklingen af modulet skal projektgrupperne udarbejde en skriftlig øvelsesopgave inden for hver af
de udvalgte aktuelle politologiske problemstillinger. En forudsætning for at indstille sig til projektprøven i modul 5 er
aflevering og godkendelse af de skriftlige øvelsesopgaver.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelContemporary Issues in Political Science
ModulkodeBASAM20174
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik & Administration og Samfundsfag
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet