Forskningsaktivitet

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Se bilaget "Valgfagsmoduler for bachelor- og kandidatuddannelser i psykologi" på hjemmesiden for Studienævnet for Psykologi.

Særlige bestemmelser: Studerende ved psykologistudiet på Aalborg Universitet kan få forskningsaktiviteter godkendt som valgfag under følgende forudsætninger:

  1. Forskningen skal ledes af en internt ansat forsker ved psykologi, Aalborg Universitet, men kan ved studienævnsgodkendt samarbejdsaftale udføres på en anden forskningsinstitution (universitet, sektorforskningsinstitution mv.) eller i en institution/organisation, hvor forskning indgår som del af sædvanlig praksis (f.eks. på et hospital).
  2. Der skal være en læringsproces forbundet med forskningsaktiviteten, der omfatter oplæring i dataindsamling og/eller forskningsinstrumenter, introduktion til forskningsdesign og dataanalyse samt teoretiske seminarer.
  3. Der skal foreligge en skriftlig aftale om omfanget af de studerendes arbejde.
  4. Aktiviteten skal omfatte et timetal:
    • for 5 ECTS: mindst 67 timer i forskningsprojektet.
  5. Der skal foreligge en skriftlig aftale om parternes rettigheder til data og medforfatterskab på eventuelle publikationer. Studienævnet foretager en konkret vurdering af, om forskningsaktiviteten kan godkendes som valgfag på baggrund af en skriftlig redegørelse fra forskeren eller fra forskningsstedet/lederen af forskningscentreret af, hvordan de ovenstående punkter forvaltes.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForskningsaktivitet
Prøveform
Aktiv deltagelse og/eller skriftlig opgave
Afsluttende skriftlig opgave, der er opbygget som en artikel og som tager udgangspunkt i de udførte forskningsaktiviteter og den opgivne litteratur. Artiklen kan skrives i grupper med maksimalt 3 studerende.

Sidetal: Forskningsaktivitet på 5 ECTS afsluttes sædvanligvis med en opgave på mindst 5 sider ved 1 studerende, 7,5 sider ved 2 studerende og 9 sider ved 3 studerende.

Afløsning: Prøven kan afløses ved aktiv deltagelse i forskningsprojekt, dvs. mindst 67 timers
aktiv deltagelse ved 5 ECTS.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelResearch activity
ModulkodeBAPSY201617
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Kan vælges enten på 4. eller 6. semester
Valgmodul
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet

Litteratur

Pensum for forskningsaktivitet som valgfag på 5 ECTS er 300 sider. Pensum skal godkendes af forskningsleder.