Erkendelsesprocesser og produktion af viden

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul giver grundlæggende viden om forskellige måder at erkende verden på, og hvad det betyder i forhold til produktionen af viden. Modulet omfatter grundlæggende begreber om og redskaber til produktion af viden samt grundlæggende videnskabsteoretiske positioner og deres praktiske implikationer i forhold til at beskrive, analysere og forstå verden på og dermed producere viden på. Modulet indgår som grundlag for projektarbejdet, der afslutter første semester.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå forskningsbaseret viden om

  • Forholdet mellem teori, empiri og analyse
  • Grundlæggende kriterier for pålidelighed og gyldighed
  • Grundlæggende videnskabsteoretiske positioner og deres praktiske implikationer for produktion af viden om organisatorisk læring

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • At opbygge en argumentation og komme fra problemformulering til konklusion
  • At tilegne sig og vurdere videnskabelige teorier, undersøgelser og analyser, herunder at aflæse deres videnskabsteoretiske positioner

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • At vurdere teksters og udsagns relevans og kvalitet i forhold til givne problemstillinger
  • At kunne vurdere relevans og kvalitet af egen og medstuderendes vidensproduktion

Undervisningsform

Undervisningen omfatter kursusundervisning, herunder arbejde med cases og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErkendelsesprocesser og produktion af viden
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes på 1. semester med en individuel skriftlig prøve. Prøven består i, at den studerende afleverer et skriftligt oplæg, og at dette oplæg godkendes af en underviser, som studielederen udpeger.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelErkendelsesprocesser og produktion af viden
ModulkodeBAORL20144
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet