Organisation og samfund

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at give grundlæggende viden omkring samfundsudviklingen set ud fra en organisationsteoretisk optik. Samfundsudviklingen, samfundets institutioner og funktionsmåder relateres til forskellige måder at anskue organisationer på inklusive samfundsudviklingens implikationer i forhold til udviklingen og forandring af organisationsstrukturer, processer, kulturer og teknologier. Modulet afsluttes med gennemførelse af et projektarbejde, som integrerer modulets indhold med de øvrige moduler om problemorienteret projektarbejde og produktion af viden.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • samfundsudvikling, samfundets institutioner og funktionsmåder og deres indvirkning på vilkårene for organisationers virke.
  • organisationsteoretiske hovedpositioner set i et historisk og samfundsmæssigt lys
  • grundlæggende teorier og modeller der beskæftiger sig med organisationers struktur, kultur, teknologier og processer.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at identificere organisatoriske problemstillinger med afsæt i en samfundsmæssig kontekst
  • at identificere samfundsforholdene betydning for fremkomsten af forskellige organisationstyper
  • at afgrænse, karakterisere og analysere organisationer med afsæt i organisationsteoretiske teorier og modeller
  • at begrunde valg af relevante organisationsteoretiske teorier og modeller i forhold til samfundsmæssige vilkår.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at udarbejde en problemformulering indenfor modulets tema – herunder dokumentere, begrunde og afgrænse en problemstilling
  • at analysere sammenhængen mellem samfundsforhold og organisationers virke.
  • formidle resultatet af projektarbejdet i et klart og korrekt sprog der overholder videnskabelige konventioner med hensyn til dokumentation

Undervisningsform

Undervisningen finder sted i form af projektarbejde og forelæsninger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisation og samfund
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes på 1. semester med en intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve, som kan gennemføres i grupper på op til 5 studerende. Eksaminationen tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisation og samfund
ModulkodeBAORL20142
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet