At skabe viden om læring i organisationer. Undervisnings- og analysemetode 2

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul viderefører indføringen i forskningsmetode fra modul 9. Videregående metodespørgsmål inddrages, herunder muligheder for kombinationsdesigns, brug af it-værktøjer til datahåndtering og etiske spørgsmål i undersøgelse og analyse. De studerende trænes i kvalitativ og kvantitativ analyse af data og i at formidle undersøgelses- og analyseresultater dækkende og forståeligt.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

  • begreber og metoder i de mest udbredte kvantitative og kvalitative samfundsvidenskabelige metoder til analyse af organisatorisk læring
  • etiske aspekter af samfundsvidenskabeligt undersøgelses- og evalueringsarbejde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at vurdere forskellige kvantitative og kvalitative metoders muligheder og begrænsninger i forhold til at undersøge, analysere og evaluere organisatorisk læring
  • at kunne gennemføre kvalitative og kvantitative analyser
  • at kunne fremstille undersøgelsesresultater dækkende og forståeligt

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at identificere og formulere fagligt relevante problemstillinger inden for organisatorisk læring samt at kunne udvælge og anvende relevante forsknings- og undersøgelsesmetoder i forhold hertil
  • at kunne planlægge, organisere og gennemføre undersøgelses- og analysearbejde i forskellige sammenhænge og formater, herunder evalueringsarbejde

Undervisningsform

Undervisningen rummer arbejde med cases og øvelser, og der knyttes forbindelse til metodespørgsmål i de studerendes projektarbejde. Dette inkluderer brug af undersøgelse og analyser i forbindelse med udvikling af designs for læring.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAt skabe viden om læring i organisationer. Undervisnings- og analysemetode 2
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes på 5. semester med en intern individuel prøve. Prøven er en skriftlig hjemmeopgave, hvor den studerende inden for 24 timer skal gennemføre og fremstille en analyse af et udleveret empirisk materiale (data).
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAt skabe viden om læring i organisationer. Undervisnings- og analysemetode 2
ModulkodeBAORL201414
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet