Laboratorium for organisatorisk læring

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I dette modul gennemfører og evaluerer de studerende udviklingsforløb centreret omkring organisatorisk læring, der udfolder sig i et samarbejde med en praksiskontekst; det være sig private, offentlige eller andre typer af organisationer. Modulet giver de studerende praktisk erfaring med, i en kompleks organisatorisk kontekst, at identificere og analysere potentialer og udfordringer, der knytter an til organisatorisk læring. I særlig grad er der fokus på, at de studerende på videnskabelig vis skal være med til at udvælge og anvende relevante metoder og teknikker til at undersøge et forandringsforløb, samt evaluere og reflektere over forløbet. Afsættet er, at de studerende kan forholde sig til niveauerne individ, organisation og det omgivende samfund, samt ikke mindst betydningen af samspillet mellem disse. De studerende anvender problembaseret læring som metode for egen læring og som grundlag for at understøtte læring og forandringsprocesser i praksiskonteksten.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • videnskabelige metoder, teorier og processer, herunder problembaseret læring, der kan tages i anvendelse med henblik på at understøtte organisatorisk læring
 • design af eksperimentelle lærings- og forandringsprocesser i praksiskontekster
 • samspillet mellem individuelle, organisatoriske og samfundsmæssige aspekter i relation til arbejdet med organisatorisk læring
 • individuelle og organisatoriske karakteristika med betydning for design og gennemførelse af eksperimentelle lærings- og forandringsforløb i praksiskontekster

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder til:

 • at identificere og analysere organisatoriske problemstillinger af betydning for organisatorisk læring
 • på videnskabeligt grundlag kunne identificere og analysere organisatorisk læring i en praksiskontekst via brugen af relevante videnskabelige undersøgelsesmetoder
 • at planlægge, gennemføre og evaluere eksperimentelle lærings- og udviklingsforløb med afsæt i en defineret problemstilling, samt gøre sig overvejelser omkring forløbets betydning for individer og organisationen som helhed
 • at foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg af videnskabelige metoder og teorier

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at kunne vælge relevante fremgangsmåder for eksperimentelle lærings- og forandringsprocesser i praksiskontekster, samt videnskabeligt argumentere for de valgte fremgangsmåder
 • på videnskabeligt niveau kunne understøtte organisatorisk læring i en kompleks praksiskontekst
 • at kunne anvende problembaseret læring som metode for egen og for andres læring samt som metode for planlægning og gennemførelse af videnskabeligt arbejde

Undervisningsform

På modulet afholdes der kurser, hvor fokus er på samspil mellem teori og praksis. Ligeledes afholdes der proceskurser (workshops), der gennem brug af forskellige teknikker og metoder fokuserer på at understøtte gruppemedlemmernes undersøgelses- og læreproces gennem projektmodulet. Projektmodulet gennemføres som udgangspunkt i grupper.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLaboratorium for organisatorisk læring
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes på 5. semester med en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve, som kan gennemføres i grupper på op til 5 studerende. Eksaminationen tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLaboratorium for organisatorisk læring
ModulkodeBAORL201413
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet