Bachelorprojekt

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, der afspejler hovedvægten i uddannelsen. Den studerende skal kunne formidle sine resultater og sin viden korrekt og adækvat mundtligt og skriftligt på det valgte sprog.
Emnet for bachelorprojektet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en kort pro-blemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af projektet. For sen aflevering tæl-ler som et eksamensforsøg.

Læringsmål

Viden

  • en afgrænset, relevant problemstilling inden for organisatorisk læring
  • reflekteret forståelse af teori, metode og praksis, som gør undersøgelse af bachelorprojektets emne og specifikke problemstilling mulig og relevant

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes på 6. semester med en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve, som kan gennem-føres i grupper på op til 3 studerende. Prøven foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.
Der udarbejdes et engelsksproget resume på 1-2 sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelsen af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer udtømmende opfyldelse af modulets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor project
ModulkodeBAOL201916
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet