Musikhistorisk periodestudium

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i et afgrænset musikhistorisk emne, i videnskabsteori og metode samt i et projekt i relation til periodestudiets afgrænsning. Der undervises således i:

  • et afgrænset studium af en periode inden for den vestlige musiks historie
  • kilder, teori, analyse og metode i henhold til det afgrænsede emne.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • afgrænsede musikalske fænomener mht. bl.a. musikhistoriske implikationer
  • musikalske fænomeners samspil med historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at afgrænse og fokusere et musikhistorisk emne videnskabeligt
  • at bestemme musikalske fænomeners tekstuelle og kontekstuelle relationer

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at definere og løse musikhistoriske opgaver og spørgsmål metodisk og videnskabeligt
  • at forholde sig fagligt relevant til genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikhistoriske fænomener
  • at tage stilling til teoretiske og metodiske problemer i relation til et givet emne eller forhold og diskutere disse i musikvidenskabelige termer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikhistorisk periodestudium
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved aktiv deltagelse i undervisningen i Musikhistorisk Periodestudium. Det vil sige mindst 80% tilstedeværelse, indlevering og godkendelse af eventuelle opgaver, tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen.

Reeksamen
En intern prøve i: Musikhistorisk periodestudium (Music History Study).

Prøven har form af en individuel skriftlig 7-dages hjemmeopgave. Emnet, der vælges blandt
et antal opgaver stillet af eksaminator, skal give den studerende mulighed for at reflektere
over de emner kurset har behandlet.

Fremstillingen må højst være på 10 sider.

Prøven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic History Study
ModulkodeBAMUS201814
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet