Musik og kultur

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i kulturbegrebet i historiske belysning og moderne kulturteori samt et skriftligt arbejde inden for det kulturteoretiske felt. Der undervises således i:

 • afgrænsede emner inden for musik og kultur
 • kulturteorier positioner i relation til musikalske fænomener.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • kulturteoretiske og metodiske problemer relateret til analyse af musik og musikalske fænomener i kulturel, historisk og samfundsmæssig kontekst
 • kulturteoretiske positioner og strømninger inden for nyere tid
 • musikfænomeners betydning for kultur- og samfundsformer.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at afgrænse og fokusere musikalske fænomener i deres tekstuelle og kontekstuelle relationer
 • at vælge og anvende relevante analytiske og kulturteoretiske tilgange
 • at fremstille denne indsigt mundtligt og skriftligt

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at analysere musikalske fænomener i kulturteoretisk belysning
 • at arbejde sig med genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i kulturteoretisk kontekst
 • at forholde sig til musikfænomener i relation til kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og kultur
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.
Fremstillingen må højst være på 10 sider pr. studerende, højst 15 sider ved individuelle skriftlige fremstillinger.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Culture
ModulkodeBAMUS20169
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet