Analyse

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og vejledte studier i musikanalyse og analyseteori, i indsamling, behandling og analyse af empiri samt et skriftligt projektarbejde. Der vejledes og undervises således i:

  • musikanalyse og musikanalytiske teorier og metoder 
  • teoretiske og metodiske problemer inden for analyse af musik.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • indsigt i forskellige analysestrategier og -metoder
  • teoretiske og metodiske problemer inden for analyse af musik eller musikrelaterede forhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at analysere musikalske fænomener dybtgående
  • at vælge og begrunde relevante analysemetoder

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at afgrænse og vurdere analyseteoretiske og metodiske problemstillinger
  • at træffe og begrunde valg af forskellige analysestrategier i relation til afgrænsede musikalske emner og fænomener
  • at gøre rede for genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikalske fænomener.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes
analysearbejde
- den studerendes 2-3 siders redegørelse for porteføljens indhold.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierPrøven skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende færdighed i
analyse af musik samt overblik over og indsigt i forskellige analytiske metoder.

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis
ModulkodeBAMUS20168
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet