Musikvidenskabeligt emne og videnskabsteori

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i et afgrænset musikvidenskabeligt emne, i videnskabsteori og metode samt i et projekt i relation til emnestudiets afgrænsning. Der undervises således i:

 • et afgrænset emne i musik af enhver art
 • kilder, teori, analyse og metode i henhold til det afgrænsede emne
 • grundlæggende videnskabsteori og metode.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • afgrænsede musikalske fænomener mht. bl.a. strukturelle, stilistiske, værk-, genreog periodespecifikke implikationer
 • musikalske fænomeners samspil med historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold
 • grundlæggende videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger, der eksplicit eller implicit er forbundet med musikvidenskabeligt arbejde.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne færdigheder i:

 • at afgrænse og fokusere et musikvidenskabeligt emne
 • at bestemme og analysere musikalske fænomeners tekstuelle konstitution og kontekstuelle relationer
 • at reflektere over videnskabsteoretiske og metodiske forhold og problemstillinger
 • at fremstille den opnåede viden skriftligt i en sproglig udformning, der har sikkerhed både i det sprogligt formelle og i det sprogstilistiske, og mundtligt i en drøftelse af det skriftlige arbejde.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne kompetencer til:

 • at afgrænse og belyse musikvidenskabelige emner
 • at definere og løse opgaver metodisk og videnskabeligt
 • at forholde sig refleksivt til genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikalske fænomener
 • at tage stilling til teoretiske og metodiske problemer i relation til et givet emne eller forhold

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikvidenskabeligt emne og videnskabsteori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.
Fremstillingen må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle skriftlige fremstillinger.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMusicological Subject and Epistemology
ModulkodeBAMUS20166
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet