Performancefag B

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter videregående undervisning i et performancefag. Performancefag B er det samme som Performancefag A3, og Performancefag A3 skal være afsluttet med bestået prøve før påbegyndelse af Performancefag B. Der undervises inden for følgende fagområder:

 • videregående studier i udøvelse af performancefaget
 • notation
 • fortolkning
 • udvikling

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • videregående fremførelses- og performanceteknik
 • fortolkningsteori- og praksis
 • grundlæggende principper for synkronisering samt for udvikling og anvendelse af passive og interaktive systemer

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at udføre musik i performancefaget på et videregående fremførelsesteknisk niveau inden for flere afgrænsede musikalske udtryksformer
 • at indstudere og udføre musikstykker inden for forskellige for performancefaget relevante stilgrundlag
 • at producere – udvikle og anvende – passive og interaktive systemer til brug i performance sammenhæng.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at demonstrere forskellige udførelsesformer, indstuderingsmetoder og fremførelsesteknikker og diskutere disse i et fagligt relevant perspektiv
 • at vælge og skelne mellem flere forskellige fortolkningspraksisser
 • at forholde sig til sine egne fortolknings- og indstuderingsmæssige valg inden for afgrænsede stilgrundlag og udtryksformer.
 • at bedømme og vælge relevante digitale systemer til brug i performance sammenhæng.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPerformancefag B
Prøveform
Praktisk
Prøven er individuel.
Den studerende fremfører et opgivet program af en varighed på 20-25 min., hvori skal indgå mindst én opgave udført i ensemble, mindst én opgave udført solo, dvs. uakkompagneret og uden andres medvirken, mindst én i opgave i samspil med et passivt system og mindst én i
samspil med et interaktivt system: Både det passive og det aktive system skal være designet og implementeret af den studerende.
Normeret prøvetid: 30 min.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance B
ModulkodeBAMUS201632
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
4. semester
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet