Videregående satsteknik 2

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i videregående sats- og arrangementsteknik inden for enten det kunstmusikalske eller det populærmusikalske område. Der undervises i:

 • tilkomponering og komposition
 • videregående harmoniseringsteknik
 • videregående stemmeførings- og arrangementsteknik
 • analyse
 • stilimitation.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • sats- og arrangementstekniske teknikker og implikationer inden for afgrænsede musikalske udtryk og stilgrundlag
 • teoretiske og metodiske problemer inden for analyse af musik
 • principper for transskription af musik
 • stemmeførings- og samklangsmæssige implikationer
 • instruktion og ledelse af musikfremførelse.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at harmonisere og arrangere musik på et videregående niveau
 • at transskribere musik på et videregående niveau
 • at notere og udarbejde partiturer på et videregående niveau
 • at tilrettelægge, lede og realisere udførelse af originale satser og arrangementer

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at vælge relevante teknikker til arrangering, harmonisering og stemmeføring
 • at anvende adækvate notations- og transskriptionsformer
 • at analysere og imitere musikalske fænomener
 • at vælge relevante teknikker til indstudering af originale satser og arrangementer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående satsteknik 2
Prøveform
Praktisk
Prøven er individuel.
Prøven omfatter en hjemmeopgave, hvor den studerende udarbejder en sats inden for udtryks- og stilgrundlag, der har været inddraget i undervisningen. Satsen udarbejdes på baggrund af et antal forelagte opgaver, hvoraf den studerende vælger én.

Der gives 3 dage til udarbejdelse af satsen.

Prøven omfatter endvidere en i forvejen indstuderet udførelse af satsen. Denne praktiske del
af prøven finder tidligst sted tre dage efter afleveringen af den skriftlige hjemmeopgave.

Normeret prøvetid: 20 min. for den praktiske del af prøven. Denne angivelse er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Harmony/Arrangement 2
ModulkodeBAMUS201630
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet