Musikteori og grundlæggende satsteknik 1

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i vestlig musikteori, hørelære, notation og musikteknologi, og der undervises i:

 • grundlæggende elementer (rytme, linearitet, samklang)
 • formlære og notation
 • elementær analyse og beskrivelse af musikalske fænomener
 • grundlæggende stemmeføring og harmonisering
 • elementær transskription.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • den vestlige musiks elementer, dens former og dens repræsentations- og notationssystemer
 • grundlæggende musikteoretisk terminologi til beskrivelse af musikalske udtryk og stilgrundlag
 • sammenhængen mellem sådanne udtryk og stilgrundlag.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere og transskribere musik på et elementært niveau
 • grundlæggende stemmeføringsteknik.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at arbejde analytisk, konstruktivt og formidlingsrettet med musikalske udtryksformer
 • at udarbejde satser inden for normative stilgrundlag.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusikteori og grundlæggende satsteknik 1
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- Et antal enkle øvelsesopgaver, arbejdspapirer, satser o.l., som dokumenterer den
studerendes arbejde inden for musikteori og grundlæggende satsteknik 1
- Den studerendes 1-2 siders redegørelse for porteføljens indhold.
Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDer gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Porteføljen bedømmes af
eksaminator; porteføljer, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en
censor.

Prøven skal dokumentere, at den studerende har opnået grundlæggende viden om og
færdigheder i musikteori og herunder kan demonstrere grundlæggende færdigheder i
hørelære samt inddrage og anvende elementære musikteoretiske begreber på enklere
musikalske eksempler.

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Music and Basic Harmony 1
ModulkodeBAMUS20163
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet