Lydstudieteknik og sonologi

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i lydstudieteknik, akustik og psykoakustik. Der udbydes undervisning og kurser i:

 • lydproduktion
 • lydstudieteknik
 • opstilling, kabelføring, fejlfinding og -retning
 • akustik og psykoakustik

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • produktion og bearbejdelse af musik og lyd på lydstudiets og den moderne musikteknologis vilkår
 • lydstudiets opbygning, anvendelse og elementer
 • digitale redskaber i relation til musik- og lydproduktioner, lydsyntese og –behandling
 • øret og hørelsen samt auditiv perception
 • teorier til analyse og beskrivelse af lyd og musik

Færdigheder

Færdigheder i:

 • at bruge lydstudiet og dets elementer på et grundlæggende niveau
 • at tilrettelægge og gennemføre enkle lydproduktioner
 • at bruge digitale redskaber i relation til musik- og lydproduktioner
 • at foretage lydsyntese og bearbejde digital audio
 • at redegøre for grundlæggende forhold vedrørende hørelsen og auditiv perception.

Kompetencer

Kompetencer til:

 • at tilrettelægge og gennemføre enkle lydproduktioner
 • at vælge og anvende relevant indspilningsudstyr refleksivt
 • at vælge og anvende relevante indspilningsteknikker refleksivt
 • at analysere, beskrive og evaluere lydproduktioner
 • at beskrive og diskutere akustiske og psykoakustiske implikationer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLydstudieteknik og sonologi
Prøveform
Praktisk
Prøven er individuel.
Prøven omfatter løsning af praktiske opgaver. Prøven har form af en bunden
hjemmeopgave, hvor den studerende løser og besvarer problemstillinger inden for
områderne tilrettelæggelse, indspilning og redigering af lydstudieproduktioner samt redegør
for relaterede akustiske og psykoakustiske implikationer og deres teoretiske forankringer.

Der gives 3 dage til udarbejdelse af opgaven.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSoundrecording and Sonology
ModulkodeBAMUS201622
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet