Færdighed og performance 2

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i klaver, sang og musikledelse samt stemmeteori. Der undervises i:

 • klaver- og sangteknik
 • stemmeteori og kropslig fundering af sangstemmen
 • indstudering og fortolkning af enkle korpartiturer
 • ledelse og udførelse af kormusik og korstemmer
 • slagteknik
 • krop og bevægelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • teknik og metode til indstudering, udførelse og ledsagelse af musikalske forlæg
 • stemmeteoretiske og sangpædagogiske principper
 • sang- og klavertekniske praksisformer, deres brug og udførelse
 • grundlæggende principper for sekunda vista udførelse af musikalske forlæg.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at udføre enkle indstuderede og sekunda vista klaversatser
 • at udføre enkle indstuderede sange
 • at udføre enkle sange sekunda vista
 • elementær sangstemmeanalyse og –typebestemmelse.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at indstudere og udføre enkle satser i klaver og sang
 • at vælge relevante akkompagnementsteknikker
 • at vælge relevante sekunda vista-teknikker
 • at vælge og anvende relevante sangpædagogiske metoder
 • at analysere og typebestemme sangstemmer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFærdighed og performance 2
Prøveform
Praktisk
Prøven er individual.
Prøven har form som en indstudering og fremførelse. Den studerende indstuderer og leder en sats for kor eller kor med ensemble. Genrevalget er bestemt af semestrets pensum.
Prøven skal dokumentere, at den studerende har opnået let øvede færdigheder i at instruere og lede musikudøvelse, i at anvende sin sangstemme selvstændigt og til foresyngning af korstemmer samt i at anvende klaver til at forespille musikstykker og til støtte for såvel indstudering som akkompagnement. Prøven skal endvidere dokumentere, at den studerende har opnået kompetencer med hensyn til stemmeteori, stemmeanalyse og –typebestemmelse.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på den studerendes færdighed i at anvende de grundlæggende teknikker inden for sang, klaver og musikledelse korrekt.
Normeret prøvetid: 30 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i undervisningen på andet semester i Færdighed og performance 2, dvs. mindst 80 % tilstedeværelse samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen i alle tre fag.

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance 2
ModulkodeBAMUS201614
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet