Færdighed og performance 1

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i klaver og sang samt musikledelse. Der undervises i:

 • grundlæggende klaver- og sangteknik
 • kropslig fundering af sangstemmen
 • grundlæggende stemmeteori og -forståelse
 • grundlæggende principper for indstudering og fortolkning af enkle korpartiturer
 • grundlæggende teknikker til ledelse og udførelse af kormusik og korstemmer
 • grundlæggende slagteknik
 • krop og bevægelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • indstudering og udførelse af musikalske forlæg på grundlæggende niveau
 • grundlæggende tekniske praksisformer og deres brug
 • grundlæggende principper for og teknik til instruktion og ledelse af grupper
 • læsning, indøvelse og udførelse af stemmer
 • grundlæggende slagteknik
 • grundlæggende stemmeteori.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at indstudere enkle klaversatser
 • at indstudere enkle sange
 • at indstudere og lede enkle former for musikudøvelse
 • at indøve og udføre enkle korstemmer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at arbejde med enkle satser i klaver og sang 
 • at vælge relevante indstuderings- og udførelsesteknikker
 • at tilrettelægge indstudering og fremførelse af enkle, korte satser for kor og ensemble.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFærdighed og performance 1
Prøveform
Praktisk
Prøven er individuel.
Prøven har form som en indstudering og fremførelse. Den studerende indstuderer og leder en enkel og kort sats for kor eller kor med ensemble. Genrevalget er bestemt af semestrets pensum.

Ved bedømmelsen lægges der vægt på den studerendes færdighed i at anvende de grundlæggende teknikker inden for sang, klaver og musikledelse korrekt.
Normeret prøvetid: 30 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i undervisningen på første semester i Færdighed og performance 1, dvs. mindst 80 % tilstedeværelse samt tilfredsstillende deltagelse i og forberedelse til undervisningen i alle tre fag.

Fakta om modulet

Engelsk titelPerformance 1
ModulkodeBAMUS201612
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet