Musik, medier og teknologi

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i musikteknologiteori, teknologikritik og medieteori. Der undervises i:

 • analyse og teori vedrørende musik, teknologi og medier
 • sammenhænge mellem konkrete musikalske udtryksformer og teknologi
 • samspil mellem musik og formidlings- og distributionsmedier.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • fundamentale musikteknologiske og mediemæssige forhold og deres betydning for og sammenhænge med musikalske former og fænomener
 • samspillet mellem musik, medier og teknologi i relation til kulturelle og samfundsmæssige forhold.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere samspillet mellem musik, medier og teknologi
 • at fremstille denne indsigt mundtligt og skriftligt
 • at løse opgaver inden for bl.a. musikformidling ved hjælp af digital teknologi
 • at arbejde med musik og lyd i sammenhæng med andre medie- og udtryksformer.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i kompetencer til:

 • at forholde sig til musik, lyd og mediers betydning for kultur og samfund
 • at deltage i og bidrage til tværfaglige samarbejder, der beskæftiger sig med diskursive forhold og moderne medieformer
 • at tilrettelægge mediebaserede undervisningsforløb.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik, medier og teknologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:
- et antal øvelsesopgaver og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes indsigt i kursets pensum samt fortrolighed med centrale forhold og principper i samspillet mellem musik, medier og teknologi
- den studerendes 2-3 siders redegørelse for porteføljens indhold.

Pensum omfatter ca. 300 sider. Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic, Media and Technology
ModulkodeBAMUS201610
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Musik
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet