Kommunikationsplanlægning

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation, herunder relationen mellem partnerne i kommunikationen, valg af medie og budskabets konstruktion. I relation til modulet afholdes der undervisningsaktiviteter inden for følgende områder:

  • Kommunikationsplanlægning
  • Strategisk kommunikation og effektmål
  • Medier og medievalg.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • kommunikationsplanlægning i teori og praksis
  • kommunikations- og effektmål i strategisk kommunikation
  • forskellige mediers og mediegenrers særlige kendetegn og muligheder i forbindelse med kommunikationsplanlægning.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at gennemføre kommunikationsplanlægning og strategiske kommunikationsindsatser
  • at foretage forundersøgelser af kommunikationssituation i relation til afsender, budskab og modtager som led i kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne gennemføre og vurdere kommunikationsplanlægning ud fra forskellige tilgange og metoder
  • at fungere konsultativt i forhold til kommunikationsplanlægning og strategisk kommunikation.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKommunikationsplanlægning
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes af interne bedømmere.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med få eller uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelCommunication Planning
ModulkodeBAKDM201831
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
Valgfrit studiefagsmodul, valgmulighed 2 af 2
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet