Organisatorisk læring gennem kommunikation og intervention

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet fokuserer på organisatorisk læring, kommunikation og intervention. De studerende introduceres til teorier, analysebegreber og interventionsmetoder i relation til organisatorisk læring og trænes i at anvende disse i praksis.

Formålet med modulet er, at den studerende opnår teoretisk-analytisk viden og empirisk indsigt i organisatorisk læring, kommunikation og interventionsmetoder samt træning i at planlægge og gennemføre organisatoriske lærings-, kommunikations- og udviklingsprocesser.

I tilknytning til modulet afholdes kurser og aktiviteter inden for områderne: Organisatorisk læring – læringsteorier koblet på udvikling i organisationer og institutioner Kommunikationsteori og -analyse som afsæt for organisatorisk læring og intervention Interventionsmetoder i teori og praksis i relation til organisatorisk læring i organisationer.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

 • organisatorisk læring og hvordan denne læring understøttes via kommunikativ intervention
 • organisationskommunikation i lyset af intervention
 • kommunikationsteori og -analyse
 • interventionsmetoder i relation til udvikling af kontekstafhængig organisatorisk læring og kommunikative processer 
 • sammenhængen mellem læring, kommunikation, intervention og organisation

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at analysere konkrete udviklingsforløb i organisationer med henblik på læring
 • at analysere de kommunikative aspekter af arbejdet med at praktisere læringsprocesser i organisationer
 • at reflektere over valg/anvendelse af interventionsformer, lærings- og kommunikationsteori/-analyse til at planlægge og gennemføre lærings- og udviklingsprocesser i organisationer.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at analysere, planlægge, gennemføre og evaluere lærings- og udviklingsforløb i organisationer
 • at udvælge interventionsmetoder i relation til en given kontekst
 • at interagere professionelt med rekvirenten i forbindelse med gennemførelse af organisatoriske lærings- og udviklingsforløb.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorisk læring, kommunikation og intervention
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes af interne bedømmere.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med få eller uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Learning Organization: Communication and Intervention
ModulkodeBAKDM201830
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
Valgfrit studiefagsmodul, valgmulighed 1 af 2
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet