Musik og lyd i audiovisuelle medier

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og øvelser i relation til musik og lyd i audiovisuelle medier. Fokus er på grundlæggende teorier og metoder i forhold til såvel analyse som bestemmelse af lydlige udtryksformer i en multimodal kontekst samt på opøvelse af kompetencer i forhold til konkret lydplanlægning. I relation til modulet afholdes der undervisningsaktiviteter inden for følgende områder: grundlæggende teorier og metoder til analyse og bestemmelse af auditive udtryksformer i multimodale kontekster lydlægningsopgaver i praksis

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

  • centrale teorier om musik og lyd som betydningssystemer

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at beskrive og analysere auditive elementer i multimodale kommunikationsformer

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at udvikle og tilrette auditive virkemidler i digitale medieformer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMusik og lyd i audiovisuelle medier
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt.

Opgaven bedømmes af interne bedømmere.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med få eller uvæsentlige mangler

Fakta om modulet

Engelsk titelMusic and Sound in Audiovisual Media
ModulkodeBAKDM201826
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
Valgfrit studiefagsmodul, valgmulighed 1 af 2
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet