Informationspraksis og informationsadfærd

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Fokus for modulet er informationspraksis og -adfærd: at udforske de mange forskellige måder hvorpå mennesker lagrer, organiserer, genfinder, deler og bruger information. Gennem modulet opnår de studerende forståelse for de vigtigste koncepter og teorier indenfor informationspraksis og -adfærd.

Der udbydes undervisning indenfor følgende områder:

  • Teorier, koncepter og modeller indenfor informationspraksis- og adfærd
  • Informationssøgning som informationsadfærd
  • IKT-systemer i informationspraksis og -adfærd

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • hvordan mennesker lagrer, organiserer, genfinder, deler og bruger eller ignorer og undgår information
  • IKT-systemer som indgår i informationspraksis og -adfærd

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at analysere informationspraksis og -adfærd i forskellige domæner og IKT-systemer
  • at analysere hvordan mennesker organiserer deres personlige informationer og filer
  • designe IKT-systemer til fremme af god informationspraksis og -adfærd

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetence til:

  • at reflektere over hvordan informationspraksis og -adfærd i forskellige domæner påvirker designet af IKT-systemer
  • at bruge forskellige forskningsmetoder til at udføre en undersøgelse af konkrete informationspraksis og -adfærd i forskellige domæner

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInformationspraksis og informationsadfærd
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser.

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 8 sider og udarbejdes individuelt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierHjemmeopgaven skal demonstrere, at den studerende opfylder de faglige mål beskrevet
ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af bedømmelsen
bestået blive lagt vægt på, at den studerende indløser modulets mål på tilstrækkelig vis.

Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke bestået, bedømmes opgaven tillige af en intern medbedømmer.

Fakta om modulet

Engelsk titelInformation Practice and Information Behavior
ModulkodeBAKDM201816
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Placering: Kommunikation og Digitale Medier, 4. semester
Sprog: Dansk og engelsk
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske Fakultet