Aktuelle debatemner (spansk/tysk)

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af kurser og mundtlige oplæg på spansk/tysk inden for følgende fagområde:

  • aktuelle samfundsmæssige og kulturelle debatemner i de fremmedsproglige områder.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af

  • udvalgte samfundsmæssige og kulturelle debatemner i de fremmedsproglige områder.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i

  • at analysere aktuelle problemstillinger forbundet med udvalgte samfundsmæssige og kulturelle debatemner fra de fremmedsproglige områder

  • at formidle sin viden mundtligt i en adækvat form og på et terminologisk og grammatisk korrekt sprog.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til

  • at strukturere egen læring i relation til en given opgave.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAktuelle debatemner
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en bunden skriftlig 4-dages hjemmeopgave. Hjemmeopgaven skal mindst være på 5 sider og må højst være på 10 sider. Besvarelsen be- dømmes af eksaminator; besvarelser, som eksaminator vurderer til ikke bestået, bedømmes tillige af en censor.
Afløsning: Prøven kan afløses ved tilfredsstillende, aktiv deltagelse i det pågældende kursus, dvs. 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte mundtlige og/eller skriftlige oplæg som en del af kurset.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCurrent Affairs) (Spanish/German)
ModulkodeBAINV201418
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for International Virksomhedskommunikation
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske Fakultet