I: Historisk videnskabsteori og metode: Kildeanalyse

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan anvende historiefagets metodiske greb og sluttemåder til at analysere og udnytte forskellige typer af kilder fra forskellige historiske perioder med henblik på at fremstille et stykke fortidig virkelighed. Den studerende kan desuden reflektere over disse metoder.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om historiefagets metodiske greb og sluttemåder,

Færdigheder

  • selvstændigt tolke og anvende forskellige typer af kilder til at fremstille et stykke fortidig virkelighed

Kompetencer

  • reflektere over metodiske valg i forbindelse med denne fremstilling

Undervisningsform

Undervisningen indeholder metodiske, teoretiske, og kildekritiske elementer af relevans for historikere. Gennem øvelsesopgaver trænes den studerende i at gøre bevidste og eksplicitte metodiske valg i behandlingen af historiske pro-blemstillinger. Den studerende trænes desuden i metodisk repræsentation af den fortidige virkelighed.

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelsesopgaver.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnI: Historisk videnskabsteori og metode : Kildeanalyse
Prøveform
Skriftlig
Individuel, bunden, skriftlig ugeopgave, der indeholder en analyse af empirisk materiale, der udleveres ved ugens begyndelse.
Opgavens omfang: Max. 10 normalsider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierMålopfyldelse til karakteren 12: Den studerende kan bruge historiske metoder i en selvstændig analyse af historiske kilder med sigte på at fremstille et stykke fortidig virkelighed. Den studerende kan desuden argumentere reflekteret over egen tolkning af disse kilder, og tolkningen hviler på en stillingtagen til og et bevidst valg af metodisk grundlag. Materialet analyseres metodisk stringent. Argumenterne er formidlet på en klar og velstruktureret måde.
Målopfyldelse til karakteren 02: Den studerende kan analysere historiske kilder ved brug af basale metodiske greb. Den studerende kan redegøre for egen tolkning af disse kilder. Argumenterne er formidlet i et forståeligt sprog.

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Historical Science and Methods, Part I
ModulkodeBAHIS20177
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter værker og artikler af metodisk og teoretisk karakter, såvel som konkrete eksempler og kildesæt i forbindelse med løsning af øvelsesopgaver. Pensum er på ca. 700 sider.