Historiefagets udvikling og metode

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan anvende forskellige metoder, herunder forskellige tekstlæsningsstrategier, til at vurdere og tolke såvel forskningslitteratur som forskellige typer af kilder fra forskellige historiske perioder.

Undervisningen indeholder metodiske og historiografiske elementer af relevans for historikere. Gennem øvelsesopgaver trænes den studerende i en bevidst metodisk tilgang til formulering af historiske problemstillinger og arbejdet med kilder samt i reflekteret repræsentation af et stykke fortidig virkelighed. Pensum omfatter værker og artikler af både metodisk og teoretisk karakter, samt kildesæt i forbindelse med løsning af øvelsesopgaver. Pensum er på ca. 500 sider.

Læringsmål

Viden

Den studerende kan efter at have gennemført modulet:

  • demonstrere viden om historiefagets metoder,
  • selvstændigt tolke og anvende forskellige typer af kilder til at fremstille et stykke fortidig virkelighed,
  • analysere forskellige typer af historisk faglitteratur, herunder vurdere forholdet i denne litteratur mellem metode, problemstilling, argumentation og dokumentation.

Undervisningsform

Undervisningen er en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHistoriefagets udvikling og metode
Prøveform
Skriftlig
Individuel, bunden, skriftlig ugeopgave.
Opgavens omfang: Max. 10 normalsider.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierMålopfyldelse til karakteren 12:
Den studerende kan argumentere for egen tolkning af kilder og forskningslitteratur. Tolkningen hviler på en stillingtagen til og et bevidst valg af metodisk grundlag. Materialet analyseres metodisk stringent. Den studerende kan derudover analysere og reflektere over den måde, den historiske faglitteratur har tolket fortidige begivenheder og fænomener, samt vurdere forholdet mellem metode, problemstilling, argumentation og dokumentation i denne faglitteratur.

Målopfyldelse til karakteren 02:
Den studerende kan redegøre for det metodiske grundlag for egen tolkning af kilder og forskningslitteratur og udføre tolkningsarbejdet på dette grundlag.
Den studerende kan derudover redegøre for forholdet mellem problemstilling, argumentation og dokumentation i faghistoriske fremstillinger.

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory's development and methodology
ModulkodeBAHIS201720
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet