Brug af historien

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan analysere og vurdere forskellige måder at formidle og bruge fortiden på i erindrings- og identitetspolitiske sammenhænge.

Undervisningen omfatter teorier om historiebevidsthed, kollektiv erindring og mytologisering af historien. Teoriernes anvendelse eksemplificeres gennem analyser af brug af fortiden i såvel populær historieskrivning som gennem rejs-ning af monumenter og manifestationer i form af mindedage mv. De konkrete eksempler relaterer brugen af fortiden både til den fortid, der henvises til, og til politiske, sociale og kulturelle forhold i den eftertid, hvor en bearbejdning af fortiden finder sted.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om måder at formidle og bruge fortiden på,

Færdigheder

 

  • anvende teorier om historiebevidsthed mv. til at analysere konkrete eksempler på brug af historien,
  • relatere bearbejdningen af fortiden til den fortid, der henvises til, og til politiske, sociale og kulturelle forhold i den eftertid, hvor bearbejdningen finder sted

Kompetencer

  • analysere bearbejdningens form og indhold og vurdere dens virkninger

Undervisningsform

Seminarer med oplæg fra såvel undervisere som studerende.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBrug af historien
Prøveform
Skriftlig
Individuel, bunden, skriftlig ugeopgave, hvor der stilles spørgsmål i det samlede pensum.
Opgavens omfang: Max. 15 normalsider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierMålopfyldelse til karakteren 12:
Den studerende kan anvende begreber, teorier og metoder fra den teoretiske litteratur til at analysere eksempler på historiebrug, der ikke er blevet gennemgået i undervisningen.
Den studerende kan analysere, hvilke dele af fortiden der er valgt ud og gjort til genstand for bearbejdning med hvilke formål, både relateret til den fortid, der henvises til, og til den eftertid, hvor bearbejdning finder sted.
Den studerende kan analysere form og indhold af eftertidens bearbejdning og vurdere, hvilken betydning bearbejdningens udtryk har haft i eftertiden.
Målopfyldelse til karakteren 02:
Den studerende kan referere den relevante teoretiske del af pensumlitteraturen og sammenfatte eksempler herfra.
Den studerende kan identificere, hvilke dele af fortiden der er valgt ud og gjort til genstand for bearbejdning med hvilke formål.
Den studerende kan beskrive relevante politiske, sociale og kulturelle forhold af betydning for eftertidens bearbejdning.

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Use of History
ModulkodeBAHIS201713
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter den litteratur, der er anvendt i undervisningen, ca. 400 sider, samt film, monumenter og andre ikke-skriftlige kilder. Hertil kommer den litteratur og de kilder, den studerende anvender i eksamensopgaven. Samlet pensum: Ca. 750 sider, samt ikke-skriftligt materiale.