Oversigtsforløb i globaliseringens historie

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen gennemgår og diskuterer hovedtræk af globaliseringens historie.

Læringsmål

Viden

 

demonstrere viden om hovedtræk af globaliseringens historie

Færdigheder

 

gøre rede for (beskrive, sammenfatte og sammenligne) væsentlige træk af globaliseringens historie,

identificere og argumentere for centrale forandringer i globaliseringens historie og for sammenhænge mel-lem økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser,

Kompetencer

 

uddrage det væsentlige af en tekst og sammenfatte og formidle pensumlitteraturen i en velstruktureret form.

Undervisningsform

Forelæsninger. Udover forelæsningerne skal den studerende selvstændigt læse pensumlitteraturen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOversigtsforløb i globaliseringens historie
Prøveform
Skriftlig
Individuel, bunden, skriftlig 48-timers hjemmeopgave med besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål. Opgaven skal kunne besvares på grundlag af pensum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierMålopfyldelse til karakteren 12:
Den studerende har - inden for det felt, eksamensspørgsmålet omfatter – inddraget og argumenteret for alle de væsentligste
karakteristika.
Den studerende kan redegøre og argumentere for alle de centrale forandringer og for sammenhænge mellem økonomiske,
politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser.
Den studerende kan diskutere og formidle den tilegnede viden på en klar og velstruktureret måde.
Målopfyldelse til karakteren 02:
Den studerende har – inden for det felt, eksamensspørgsmålet omfatter – inddraget en række væsentlige karakteristika.
Den studerende kan gengive hovedtræk af pensumlitteraturens beskrivelser af centrale forandringer i globaliseringens
historie.
Den studerende kan formidle den tilegnede viden i et rimeligt korrekt sprog.

Fakta om modulet

Engelsk titelOverview Course in Global History
ModulkodeBAHIS20171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Historie
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på 750 sider.