Markedsret

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå grundlæggende færdigheder i den almindelige markedsret bestående af konkurrenceretten, markedsføringsretten og immaterialretten. Disse færdigheder skal kunne anvendes på konkrete markedsretlige problemstillinger.

Konkurrenceretlig markedsafgræsning, forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler samt undtagelserne hertil, forbuddet mod misbrug af dominerende stilling; fusionskontrol; markedsføringslovens §§ 1 og 18 og en introduktion til ophavsretten, patentretten, brugsmodelretten, designretten og varemærkeretten.

Læringsmål

Viden

 • Konkurrenceretlig markedsafgræsning, forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler samt undtagelserne hertil, forbuddet mod misbrug af dominerende stilling og fusionskontrol
 • Ophavs-, patent-, brugsmodel-, design-, og varemærkeret
 • Markedsføringslovens §§ 1 og 18

Færdigheder

 • Redegøre for indholdet af konkurrence-, immaterial-, og markedsføringsretten og deres forhold til hinanden
 • Identificere konkurrence-, immaterial-, og markedsføringsretlige problemer ud fra et komplekst materiale
 • Analysere konkurrence-, immaterial-, og markedsføringsretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
 • Formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt på en struktureret og sammenhængende måde

Kompetencer

 • Anvende den juridiske metode på konkurrence-, immaterial-, og markedsføringsretlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for konkurrence-, immaterial-, og markedsføringsretten
 • Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold og begrundelse
 • Formulere sig klart og velstruktureret om immaterialretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi

Undervisningsform

 • Forelæsninger med casegennemgang

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMarkedsret
Prøveform
Skriftlig
4 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Faget er samlæst med Markedsret for jura, 5. semester og erhvervsjura, 7. semester.

Fakta om modulet

Engelsk titelMarket Law
ModulkodeBA-EJ-18-14
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulet udbydes første gang efteråret 2020
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Der udkommer en ny pensumbog til september 2019