Mikroøkonomi IV - adfærdsøkonomi

2019/2020

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at udbygge den mikroøkonomiske teoriramme gennem en grundlæggende indføring i adfærdsøkonomi (behavioral economics).

Kurset beskriver, hvordan adfærdsøkonomi modificerer klassisk økonomisk teori, gennem adfærdsbeskrivelser der afviger fra antagelserne i den klassiske model, og hvilke konsekvenser dette har for politikudvikling.

Læringsmål

Viden

 • Vide om hvordan adfærdsøkonomi afviger fra og supplerer antagelserne i klassisk økonomisk teori
 • eksemplificere hvordan dette kan forklare faktisk observerbar adfærd
 • demonstrere en indsigt i, hvordan adfærden er forbundet med evolutionær biologi
 • demonstrere en indsigt i adfærdsøkonomiens neurovidenskabelige forankring

Færdigheder

 • redegøre for hvordan adfærdsantagelserne i adfærdsøkonomi systematisk afviger fra standardantagelserne i økonomisk teori
 • begrunde og analysere hvilke implikationer adfærdsøkonomi har for forståelsen af økonomisk velfærd
 • redegøre for hvordan adfærdsøkonomi kan beskrive faktisk adfærd hos forbrugere og virksomheder, herunder redegøre for hvordan valg og præferencer formes under indtryk af usikkerhed, risici, sandsynligheder, irrationel adfærd og mentalt bogholderi
 • applicere adfærdsøkonomiens supplerende antagelser til formulering af økonomisk politik på udvalgte områder 
 • redegøre for adfærdsmønstre begrundet i:
  o nutidsfokusering o referencepunkter og ’prospect theory’
  o sociale præferencer o begrænset opmærksomhed
  o overflod af valgmuligheder og information
   rammesætning
  o heuristisk tænkning
  o ubegrundet selvsikkerhed
  o statistiske fejlslutninger

Kompetencer

 • udføre selvstændige analyser af mikroøkonomiske problemstillinger i et adfærdsteoretisk perspektiv

Undervisningsform

Kurset tilrettelægges som en forelæsningsrække og seminaraktiviteter med studenteroplæg efterfulgt af en skriftlig opgave

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMikroøkonomi IV - adfærdsøkonomi
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig ugeopgave med intern censur. Deltagelse i den skriftlige eksamen forudsætter, at den studerende har fremlagt et oplæg på et fremlæggelsesseminar.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierMikroøkonomi IV – adfærdsøkonomi eksamineres med bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af de ovenstående læringsmål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelMicroeconomics IV - Behavioral economics)
ModulkodeBAØKO201718
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Økonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet