Makroøkonomi IV

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Undervisningen tilrettelægges på et niveau, der bygger videre på den studerendes
viden, færdigheder og kompetencer fra modulerne Makroøkonomi I, II & III, Mikroøkonomi I, II & III, Statistik og Matematik I & II

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Makroøkonomi IV er at give de studerende en introducerende indføring i videregående mainstream makroteori. Fokuseringen er især på konjunkturbevægelser og penge- og finanspolitikkens rolle i makroanalyser af, hvorledes en langsigtet ligevægt etableres.

Modulet består af forelæsninger i mainstream makroøkonomisk teori, metode, og økonomisk politik.

Læringsmål

Viden

 • redegøre for, hvad den moderne mainstream makroteori som genstandsfelt beskæftiger sig med
 • redegøre for en formel makromodel
 • redegøre for eksistensen af konjunkturcykler og deres konsekvenser herunder med fokus på tilpasningsprocesserne fra kort til lang sigt
 • redegøre for, hvorledes den langsigtede makroøkonomiske ligevægt kan etableres
 • redegøre for såvel penge- som finanspolitikkens rolle i en moderne makroøkonomisk mainstream kontekst

Færdigheder

 • opstille og anvende en formel makromodel
 • analysere eksistensen af konjunkturcykler og deres konsekvenser herunder med fokus på tilpasningsprocesserne fra kort til lang sigt
 • analysere og kritisk diskutere, hvorledes den langsigtede makroøkonomiske ligevægt kan etableres
 • analysere og kritisk diskutere penge- som finanspolitikkens rolle i en moderne makroøkonomisk mainstream kontekst

Kompetencer

 • udvise en grundlæggende forståelse af væsentlige aspekter i samspillet mellem en række væsentlige makromarkeder i den moderne mainstream makroteori
 • udvise en grundlæggende forståelse af centrale indkomstdannelsesmodeller i den moderne mainstream makroteori

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMakroøkonomi IV
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig (4 timer) med intern censur
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierMakroøkonomi IV eksamineres med bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer en udtømmende opfyldelse af de ovenstående læringsmål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål.

Fakta om modulet

Engelsk titelMacroeconomics IV
ModulkodeBAØKO201713
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Økonomi
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet