Dynamiske laster, analyse af konstruktionssamlinger og afstivende konstruktionselementer

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger:

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Grundlæggende statik og styrkelære, Videregående statik og byggematerialers mekanik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der har gennemført modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om metoder til vurdering af hvornår en konstruktion kan være svingningsfølsom overfor de laster den udsættes for
 • Skal have viden om de strukturelle egenskaber som påvirker bygge- og anlægskonstruktioners dynamiske opførsel
 • Skal have viden om metoder til analyse af en konstruktions dynamiske opførsel
 • Skal have viden om modellering af samlingers opbygning og deres mekaniske virkemåde herunder deres fleksibilitet
 • Skal have viden om samlingernes indflydelse på snitkraftfordelingen i konstruktionen
 • Skal have viden om principper for afstivende konstruktioner herunder dimensioneringen af disse 

Færdigheder

 • Skal kunne bestemme egenfrekvenser og estimere dæmpninger 
 • Skal kunne vurdere om en bygge-og anlægskonstruktion kan være svingningsfølsom overfor følgende laster: rytmisk personlast, vindlast, trafiklast og jordskælv
 • Skal kunne bestemme dynamiske laster fra rytmisk personlast 
 • Skal kunne dimensionere simple samlinger både elastisk og elastisk-plastisk
 • Skal kunne beregne snitkraftfordelingen i plane konstruktioner under hensyntagen til samlingernes fleksibilitet
 • Skal kunne dimensionere simple afstivningssystemer herunder fastholdelsen til hovedkonstruktionen

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere om en bygge- eller anlægskonstruktion er svingningsfølsom
 • Skal kunne vurdere forskellige samlingsmetoders fordele og ulemper under hensyntagen til montage, fordeling af snitkræfter samt deformation og krav til fundamentet
 • Skal kunne anvise forskellige metoder til afstivning af konstruktioner og vurdere forskelle og ulemper

Undervisningsform

 • Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDynamiske laster, analyse af konstruktionssamlinger og afstivende konstruktionselementer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøveform:

Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDynamic Loads, Analysis of Structural Joints and Stabilising Structures
ModulkodeB-BK-D6-22
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet