Fundering og jordtryk

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Anbefalede faglige forudsætninger:

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Ingeniørgeologi og geoteknik, og Partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende, der har gennemført modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om projektering og udførelse af funderingskonstruktioner
 • Skal have viden om projektering af jord- og vandtrykspåvirkede konstruktioner 
 • Skal have viden om projektering i forbindelse med skråningsstabilitet
 • Skal have viden om strømningsproblematikker for grundvand
 • Skal have viden om projektering og udførelse af grundvandssænkningsanlæg

Færdigheder

 • Skal kunne anvende metoder til dimensionering af jord- og vandtrykspåvirkede konstruktioner
 • Skal kunne redegøre for beregning af totalstabilitet. 
 • Skal kunne bestemme bæreevne af pælefundering.
 • Skal kunne redegøre for grundvandsstrømninger i jord.
 • Skal kunne redegøre for metoder til grundvandssænkning
 • Skal kunne foretage dimensionering af grundvandssænkninger

Kompetencer

 • Skal kunne identificere og analysere funderingsløsninger
 • Skal kunne identificere og analysere jordtrykspåvirkede konstruktioner og metoder
 • Skal kunne redegøre for metoder og beregninger til bestemmelse af pælebæreevner
 • Skal kunne identificere og analysere problemstillinger omkring behov for grundvandssænkning.
 • Skal kunne identificere og analysere stabilitetsproblematikker.
 • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi og indgå i en dialog omkring fordele og ulemper ved funderingsløsninger og grundvandssænkning

Undervisningsform

 • Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFundering og jordtryk
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Prøveform:

Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFoundation and Earth Pressure
ModulkodeB-BK-D5-20
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet