Varmetransmission og strømningsmekanik

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulet grundlæggende mekanik og termodynamik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om maskinteknisk termodynamik, grundlæggende strømningslære, konvektiv varmeovergang, varmeledning udtrykt ved termisk modstandsnetværk og laboratoriesikkerhed.
 • Skal kunne forstå: 
  • Grundlæggende maskinteknisk termodynamik:
  • Grundlæggende strømningslære
  • Grundlæggende varmetransmission
  • Sikkerhed ved arbejde i laboratoriet 

Færdigheder

 • Skal kunne anvende maskinteknisk termodynamik til løsning af praktiske problemstillinger i ingeniørmæssige sammenhænge.
 • Skal kunne anvende grundlæggende strømningslære til at løse strømningsrelaterede problemstillinger omkring strømninger i større rørsystemer med forskellige komponenter, såsom pumper, turbiner, ventiler, bøjninger og dyser.
 • Skal kunne anvende simpel strømningslære til at analysere de fluidmekaniske påvirkninger på objekter omgivet af en fluid i bevægelse. 
 • Skal kunne beregne varmestrøm i termiske modstandsnetværk. 
 • Skal kunne beregne varmeovergang ved såvel eksterne som interne strømninger. 
 • Skal kunne vurdere sikkerheden ved arbejdet i laboratorier.

Kompetencer

 • Skal have evnen til at anvende fagområdet i tværfagligt samarbejde med andre fagområder.
 • Skal have evnen til at anvende viden omkring sikkerhed i laboratoriet på en måde, så arbejdet med opstillinger udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt korrekt. 

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVarmetransmission og strømningsmekanik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Der udarbejdes et miniprojekt, hvor problemstillingen forankres i den enkelte studerendes studieprogram. I miniprojektet analyseres en praktisk problemstilling, og resultatet præsenteres med afsæt i de indlærte færdigheder. Projektet dokumenteres med en kort rapport (max 10 sider) samt en præsentation på max 10 minutter. Prøveformen på miniprojektet er en individuel mundtlig prøve.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHeat Transfer and Fluid Mechanics
ModulkodeB-BA-B5E-20
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet