Afløbsteknik og hydraulik

2019/2020

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Lineær algebra, Calculus, Grundlæggende mekanik og termodynamik eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne forstå den grundlæggende fysik, teori og metode inden for strømninger i vand og luft
 • Skal kunne forstå væskers og gassers fysiske egenskaber og karakteristika
 • Skal have viden om udformning, materialer og dimensionsgivende vandstrømme i afløbssystemer
 • Skal have viden om gældende vejledninger, regler og standarder inden for afløbsteknikken

Færdigheder

 • Skal kunne beregne hydrostatiske kræfter
 • Skal kunne anvende de centrale strømningsligninger (kontinuitets-, energi- og impulsligningen)
 • Skal kunne anvende metoder til at dimensionere for stationære strømninger i åbne og lukkede ledningssystemer (rør, kanaler, vandløb, etc.)
 • Skal kunne anvende metoder til statistisk behandling og fortolkning af nedbørsdata samt kunne anvende disse data til dimensionering
 • Skal kunne vurdere brugen af og anvende metoder til design af bygværker, bassiner, nedsivnings anlæg etc. i afløbssystemer
 • Skal kunne vurdere et afløbssystems selvrensningsevne
 • Skal kunne vurdere hydrauliske effekter af aflastning fra afløbssystemer til vandløb, søer, mv.
 • Skal kunne anvende metoder til dimensionering af pumpesystemer

Kompetencer

 • Skal være i stand til at identificere belastningen på hydrauliske systemer – herunder afløbssystemer 
 • Skal kunne dimensionere væsentlige hydrauliske konstruktioner.
 • Skal kunne vurdere optimale valg af løsninger, f.eks. med henblik på klimasikring af afløbssystemer

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

150 timer. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAfløbsteknik og hydraulik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelUrban Drainage and Hydraulics
ModulkodeB-BA-B3-11
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet