Videnskabelig metode og formidling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Har viden om relevante metoder til analyse og design af klinisk og sundhedsteknologisk forskning
  • Har viden om sammenhænge mellem problemformulering og problemanalyse i det problemorienterede projektarbejde
  • Har viden om hypotese udvikling og relaterede metodevalg
  • Har viden om kvalitative og kvantitative metoder til data- og informations-opsamling
  • Har viden om triangulering af dataopsamlingsteknikker
  • Kan forklare videnskabelige artiklers struktur
  • Har viden om videnskabeligt arbejdes karakteristika, herunder betydningen af formidling

Færdigheder

  • Kan anvende avancerede metoder til systematisk litteratursøgning
  • Kan diskutere søgestrategier i forhold til konkret problemstilling
  • Kan diskutere videnskabelige artiklers kvalitet

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabelig metode og formidling
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Mundtlig prøve med udgangspunkt i skriftlig opgave
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelScientific Methods and Communication
ModulkodeSTIKVT16K1_4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet