Implementering af teknologi i sundhedssektorens organisationer

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Har viden om organisationsteori og interorganisationsteori i relation til sundhedssektoren
  • Har viden om organisationskulturer
  • Kan forklare sammenhænge mellem teknologi og organisation i en sundhedsorganisation
  • Har viden om beslutningsprocesser i sundhedssektoren
  • Har viden om sundhedsøkonomiske teorier, herunder cost-effectiveness, cost utility, cost benefit og quality adjusted life years

Færdigheder

  • Kan anvende modellen til medicinsk teknologivurdering
  • Kan analysere muligheder for implementering af ny teknologi i klinisk praksis
  • Kan kritisk vurdere de anvendte analysemetoder som indgår en i konkret medicinsk teknologivurdering

Eksamen

Prøver

Prøvens navnImplementering af teknologi i sundhedssektorens organisationer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelImplementation of Technology in Health Care Organizations
ModulkodeSTIKVT16K1_3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet