Teknologivurdering i klinisk praksis

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Har dybdegående viden om en aktuel ny teknologi i klinisk praksis
  • Har viden om sundhedsetik

Færdigheder

  • Kan formulere en sundhedsfaglig problemstilling som problematiserer anvendelse af en ny teknologi i sundhedssektoren
  • Kan gennemføre et kritisk litteraturstudie og sammenfatte resultaterne fra valide studier
  • Kan anvende relevante metoder til analyse af relevante faktorer i forhold til teknologiens anvendelighed i klinisk praksis
  • Kan anvende teorier om økonomiske konsekvenser af implementering af ny teknologi i sundhedssektoren

Kompetencer

  • Kan kritisk vurdere såvel dansk- som engelsksproget formidling af studier af teknologiers effekt
  • Kan udvælge relevante teorier og begreber ift. vurdering af ny teknologi og anvende disse i analysen og vurderingen af konkrete sundhedsfaglige problemstillinger
  • Kan kritisk vurdere de organisatoriske aspekter af teknologi-implementering
  • Kan anlægge og formidle et flervidenskabeligt perspektiv på projektets problemstilling ift. vurdering af en konkret teknologis implementering i sundhedssektoren

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologivurdering i klinisk praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.

Yderligere informationer

Hvis du overvejer at søge ind på uddannelsen, bedes du kontakte den decentrale studievejledning

Hvis du allerede er indskrevet på et semester, bedes du orientere dig i Moodle og evt. kontakte semesterkoordinator ved faglige spørgsmål eller studiesekretær ved administrative spørgsmål.

Øvrige henvendelser kan rettes til studienævnssekretær Malene Møller Knudsen.

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnology Assessment in Clinical Practise
ModulkodeSTIKVT16K1_1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt
InstitutInstitut for Medicin og Sundhedsteknologi
FakultetDet Sundhedsvidenskabelige Fakultet