Modul 1: Organisation og Ledelse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

HDO 1. semester består af et modul, der grundlæggende skal gøre de studerende i stand til at forstå og arbejde med organisation og ledelse. Dette inkluderer relevante seminartemaer såsom organisationsforståelser, organisationsdesign, motivation, læring, kultur, ledelse og effektivitet.

Læringsmål

Viden

  • Den studerende skal have viden om teori og praksis inden for organisation og ledelse.
  • Den studerende skal kunne forstå og reflektere over forholdet mellem teorier og praksis.

Færdigheder

  • Den studerende skal kunne identificere og formulere organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.
  • Den studerende skal kunne vurdere og anvende erhvervsøkonomiske teorier og forståelser til at behandle og løse organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger.
  • Den studerende skal kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og løsningsforslag, herunder gennem begrundede og velargumenterede valg.
  • Den studerende skal have en forståelse for og reflekterende tilgang til forholdet mellem teori og praksis.

Kompetencer

  • Gennem en reflekterende tilgang til forholdet mellem teori og praksis skal den studerende være i stand til at vurdere og anvende erhvervsøkonomisk teori og forståelser til at løse organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger, samt være i stand til at formidle dette til relevante interessenter/målgrupper.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisation og Ledelse
Prøveform
Skriftlig
6-timers skriftlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Charlotte Krull 
Tlf. 9940 8049
Mail: ck@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Lektor René Nesgaard Nielsen
Tlf. 9940 8241
Mail: rnn@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 1: Organization and Management
ModulkodeSRC580072B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for MBA og HD
InstitutInstitut for Økonomi og Ledelse
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet