Coaching som organisatorisk udviklingsressource

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet sigter imod, at den studerende opnår viden om og indsigt i organisatorisk læring, organisationspsykologi og ledelsesteori samt tilegnelsen af kompetence til planlægning, gennemførelse og evaluering af coaching-baseret udvikling af organisationer. Modulet tager udgangspunkt i et organisatorisk coachingprojekt baseret på aktionsforskningsprincipper. Den studerende skal således planlægge og gennemføre et mindre aktionsforskningsprojekt i en udvalgt organisation.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • Viden om organisatorisk læring, organisationspsykologi og organisatorisk forandring

  • Teoretisk funderet viden om evaluering af læreprocesser.

  • Problemstillinger vedrørende coaching som organisatorisk forandringsredskab

  • Interventioner i organisationer fra henholdsvis et konsulent og et ledelsesperspektiv

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • At reflektere over egen, dokumenteret, coaching-relateret praksis i forbindelse med et organisatorisk forandringsprojekt

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • At benytte coaching som organisatorisk udviklingsressource med særligt henblik på planlægning, gennemførelse og evaluering af organisatoriske, coachingbaserede lærings- og udviklingsforløb.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCoaching som organisatorisk udviklingsressource
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår ved, at den studerende i en forsamling af medstuderende og eventuelt andre interesserede holder et mundtligt oplæg på højst 15 minutter om et fagligt emne inden for modulets tema.
Oplægget skal knytte an til det organisatoriske udviklingsprojekt, som er semesterets omdrejningspunkt. Endvidere skal oplægget supplere og uddybe det skriftlige bidrag, som har form af en projektrapport.
I rapporten skal som bilag indgå en procesbeskrivelse for den/de studerendes arbejde. Procesbeskrivelsens omfang er højst 2 sider pr. studerende – for grupper højst 5 sider i alt. Endvidere indgår ligeledes som bilag for den enkelte studerende et refleksionsark med teoribaseret analyse og refleksion over egen læring. Refleksionsarkets omfang er minimum 1 og max. 2 sider.

Sidetal: Det skriftlige bidrag på udgøre mindst 15 og max 20 sider pr. studerende eksklusiv de krævede bilag. Dog højest 25 sider ved individuelt udarbejdede opgaver.

Prøvetid: 35 minutter til den første studerende og 25 minutter pr. efterfølgende studerende. 45 minutter ved individuelle projekter.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af præstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelCoaching as a Strategy for Organizational Development
ModulkodeMAORC20144
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for efteruddannelse i Læring og Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet