Skriftbaseret kommunikation

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet afholdes kursus i fri skriftlig udtryksfærdighed og oversættelse fra dansk til tysk.

Læringsmål

Viden

  • og forståelse af skriftlige kommunikationssituationer
  • og forståelse af forskellige skriftsproglige genrer og disses krav til udformning af teksten.

Færdigheder

  • at udtrykke sig skriftligt på et grammatisk korrekt samt idiomatisk og stilistisk adækvat tysk uden grammatiske og leksikale fejl
  • at oversætte grammatisk korrekt samt idiomatisk og stilistisk adækvat fra dansk til tysk uden grammatiske og leksikale fejl.
  • at udtrykke sig klart, velstruktureret og velargumenteret om faglige emner på tysk på et avanceret akademisk niveau

Kompetencer

  • at reflektere kritisk over eget arbejde med den sproglige fremstilling på tysk på videnskabeligt niveau
  • reflektere over valgte oversættelsesstrategier på basis af videnskabelig eller teoretisk indsigt og på videnskabeligt niveau

Undervisningsform

I tilknytning til modlet afholdes kursus i fri skriftlig udtryksfærdighed og oversættelse fra dansk til tysk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftbaseret kommunikation
Prøveform
Skriftlig
Prøven består af to dimensioner: oversættelse til tysk af en nutidig dansk normalprosatekst og fri skriftlig udtryksfærdighed ud fra et udleveret tekstmateriale, som lægger op til tekstreferat og -diskussion.
Normeret prøvetid: 5 timer. Alle hjælpemidler må anvendes.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierDen skriftlige prøve på tysk skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Fakta om modulet

Engelsk titelWritten Communication
ModulkodeKATYSK20135
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet