Mundtlig kommunikation og formidling

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning.

Læringsmål

Viden

  • og forståelse af strukturelle og semantiske forskelle og ligheder mellem dansk og tysk
  • og forståelse af forskellige kommunikationssituationer og disses krav til udformning af kommunikationen.

Færdigheder

  • at udtrykke sig mundtligt på et korrekt, flydende samt idiomatisk og stilistisk adækvat tysk uden grammatiske og leksikale fejl
  • at formidle og diskutere viden om tyskfaglige emner på en struktureret måde.

Kompetencer

  • at varetage videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence i det tyske sprog på videnskabeligt niveau
  • at reflektere på et videnskabeligt eller teoretisk grundlag over videreudvikling af egen sproglig og kommunikativ kompetence i det tyske sprog på videnskabeligt niveau

Undervisningsform

Kursusundervisning

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMundtlig kommunikation og formidling
Prøveform
Mundtlig
Prøven aflægges på tysk samtidig med den mundtlige del af prøven i Projektmodulet.
Normeret prøvetid: 30 min.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierSamtalen skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen.

Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende indløser ovenstående krav/kompetencer på en fyldestgørende, selvstændig og overbevisende måde.

Fakta om modulet

Engelsk titelOral Communication
ModulkodeKATYSK20133
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet