Projektmodul

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning og vejledning.

Læringsmål

Viden

  • den teoretiske og empiriske baggrund for den valgte problemstilling
  • det i projektet behandlede fagområde samt beherskelse af de til fagområdet knyttede kompetencer og færdigheder
  • den i projektet behandlede teori og i de i projektet valgte metoder.

Færdigheder

  • at tilrettelægge projektarbejdets vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemformulering
  • selvstændigt at formulere, analysere og overskue et teoretisk og empirisk relevant problem
  • at tilrettelægge projektarbejdets vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemformulering.

Kompetencer

  • at anvende og kritisk analysere de i projektet valgte metoder på videnskabeligt niveau
  • at formidle projektarbejdets resultater systematisk og overskueligt, såvel skriftligt som mundtligt.

Undervisningsform

Kursusundervisning og vejledning

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektmodul
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Den mundtlige prøve foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor på tysk med udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet projektrapport.
Sidetal: Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle projekter.
Normeret prøvetid: 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten (de/den studerende eksamineres med udgangspunkt i hele det skriftlige arbejde) og den mundtlige præstation. Projektrapporten og den mundtlige præstation vægtes ligeligt.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierProjektrapporten og samtalen skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen.
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende indløser ovenstående krav/kompetencer på en fyldestgørende, selvstændig og overbevisende måde

Fakta om modulet

Engelsk titelProject Module
ModulkodeKATYSK20132
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet