Teoretisk tysk grammatik

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • udvalgte områder af tysk grammatik
  • teoretiske aspekter af tysk grammatik på videnskabeligt niveau

Færdigheder

  • at identificere og beskrive centrale grammatiske strukturer
  • anvendelse af grammatisk terminologi
  • at anvende viden om grammatik i analyse af konkret sprogbrug
  • at arbejde på videnskabeligt niveau med teorier og metoder inden for grammatik.

Kompetencer

  • og forudsætninger for at anvende teoretisk grammatik på sproglige kommunikationsformer på videnskabeligt niveau
  • at indgå i faglige diskussioner om sproglige og grammatiske emner
  • at vurdere forskellige grammatiske fremstillinger på videnskabeligt niveau
  • at reflektere over og selvstændigt videreudvikle egen viden og egne færdigheder i tysk grammatik på videnskabeligt niveau

Undervisningsform

I tilknytning til modulet afholdes kursusundervisning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeoretisk tysk grammatik
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig prøve på dansk eller tysk
Prøven har form af en eksamensportefølje og skal indeholde et antal arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for modulets områder og den studerendes redegørelse for porteføljens indhold.
Porteføljens præcise indhold fastlægges af underviseren ved semestrets start.
Porteføljen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEksamensporteføljen skal demonstrere de mål, som er angivet i modulbeskrivelsen.
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende indløser ovenstående krav/kompetencer på fyldestgørende, selvstændig og overbevisende måde.

Fakta om modulet

Engelsk titelTheoretical German Grammar
ModulkodeKATYSK20131
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse
InstitutInstitut for Kultur og Globale Studier
FakultetDet Humanistiske Fakultet