Metodevalgfag - korrespondanceanalyse

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Forhåndsgodkendes i forbindelse med fremsendt studieplan til studielederen ved udgangen af 2. seme-ster – metodevalgfaget læses eksternt efter regler fastsat af det udbydende studienævn. Kriminologiud-dannelsen forhåndsgodkender tre metodemoduler fra 7. semester på sociologiuddannelsen ved Aalborg Universitet i hhv. biografisk metode, registre og forløbsanalyse samt korrespondanceanalyse, der alle er på 10 ECTS og er placeret i efteråret. Andre metodemoduler skal forhåndsgodkendes af studienævnet.

Specifikke faglige mål fastsættes af udbydende studienævn. Det er et krav, at den studerende følger et metodevalgfag, der på et videregående metodeniveau – enten kvalitativt, kvantitativt eller begge dele – optræner den studerendes metodekompetencer med henblik på at kunne indsamle og behandle datamate-riale med kriminologisk relevans.

 

Læringsmål

Viden

Fastsættes af udbydende studienævn

Færdigheder

Fastsættes af udbydende studienævn

Kompetencer

Fastsættes af udbydende studienævn

Undervisningsform

Fastsættes af udbydende studienævn

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Forhåndsgodkendes af studielederen.

Prøver

Prøvens navnMetodevalgfag - korrespondanceanalyse
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Det projektorienterede forløb afsluttes med en individuel mundtlig eksamen på baggrund af en projektrapport udarbejdet af den studerende, der bedømmes efter gældende karakterskala bestået med intern censur.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierKarakteren 12 gives for den fremragende præstation, der i forhold til ovenstående læringsmål demonstrerer en udtømmende opfyldelse af modulets målsætninger, med ingen eller få, uvæsentlige mangler.

Karakteren 02 gives for den minimalt acceptable grad af opfyldelse af de ovenstående læringsmål for modulet.

Fakta om modulet

Engelsk titelSociological Methods Specialisation: Correspondence analysis
ModulkodeKAKRI201310
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet