Værklæsning

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende mulighed for at arbejde i dybden med et eller flere filosofiske hovedværker. De værker, der arbejdes med i modulet bliver udvalgt fra semester til semester på baggrund af en dialog mellem underviser og studerende. Undervisningen vil have studiekredsform. Undervisningen vil blive afstemt efter gruppens ønsker, men kan foruden selve værklæsningen også sigte mod at belyse værket i en idehistorisk kontekst, værkets receptionshistorie, værkets virkningshistorie eller værkets relevans i aktuelle sammenhænge i og uden for filosofien. Modulet henvender sig især til studerende med en BA-grad i anvendt filosofi.

Læringsmål

Viden

  • et eller flere filosofiske hovedværkers centrale problemstillinger og indsigter
  • forholdet mellem værkets budskab og dets komposition
  • de filosofiske problemer og tematikker, som behandles i værket i et bredere perspektiv

Færdigheder

  • struktureret tilegnelse af komplekse stofmængder
  • formidling af komplekse stofmængder
  • at kunne redegøre for sammenhængen mellem et værk og dets tid og/eller dets systematiske kontekst

Kompetencer

  • at designe tilegnelsesprocessen af komplekse stofområder
  • at identificere centrale problemstillinger og indsigter i komplekse tekster
  • at kunne reflektere over forholdet mellem form og indhold i formidlingssituationer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVærklæsning
Prøveform
Skriftlig
En skriftlig prøve. Hvor det skriftlige arbejde er lavet i samarbejde med andre, skal det angives, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele af arbejdet. Der gives en karakter for den skriftlige præstation (den enkelte studerendes bidrag hertil).

En skriftlig intern prøve, hvor den studerende præsenterer sin værklæsning. Det vil typisk forventes, at læsningen indskriver værket og dets tematik i enten en historisk, en systematisk eller en aktuel kontekst.

Sideantal: Mindst 7 og højst 10 sider pr. studere
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVed bedømmelsen af prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.Fakta om modulet

Engelsk titelReadings in Philosophy
ModulkodeKAFIL20173
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Læring og Filosofi
FakultetDet Humanistiske Fakultet