Familieret og Arveret

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Den studerende skal identificere, analysere, vurdere og velformuleret konkludere på familie- og arveretlige problematikker i konkrete cases ved anvendelse af korrekt familie- og arveretlig terminologi
 • De familieretlige grundbegreber og retslig regulering ved ægteskabets indgåelse og opløsning, retsforholdet og aftaler mellem ægtefæller og ugifte samlevende, formueordninger og bodeling ved skilsmisse, børns retsstilling når forældre er i en retlig tvist samt pensionsrettigheders behandling ved skilsmisse og død. De arveretlige grundbegreber og den retlige regulering af tvangsarv, den legale arveret, testationsmuligheder, uskiftet bo, arvehenstand samt livs- og dødsgaver

Læringsmål

Viden

 • Familieretlige og arveretlige grundbegreber
 • Reglerne om ægteskabet og registreret partnerskabs indgåelse og opløsning
 • Retsforholdet mellem ægtefæller
 • Aftaler mellem ægtefæller
 • Formueordninger og bodelingen mellem ægtefæller
 • Retsforholdet mellem ugifte samlevende
 • Forsikringer og pensionsrettigheders behandling ved skilsmisse og død
 • Regler om afgørelser om børn
 • Tvangsarv og den legale arveret
 • Testationsretten
 • Uskiftet bo, arvehenstand samt
 • Livs- og dødsgaver

Færdigheder

 • Redegøre for familie- og arveretlige regler
 • Identificere og kvalificere familie- og arveretlige spørgsmål i konkrete sagsforløb
 • Vurdere og analysere familie- og arveretlige problemer i relation til konkrete sager
 • Argumentere, vurdere og konkludere på forskellige mulige juridiske løsninger af konkrete problemstillinger i konkrete sagsforløb
 • Formulere sig klart og velstruktureret om familie- og arveretlige spørgsmål
 • Anvende korrekt familie- og arveretlig terminologi

Kompetencer

 • Kunne kortlægge, analysere og vurdere lovgivning, retskilder og retslitteratur inden for dansk familie- og arveret
 • Fremkomme med begrundede udsagn om, hvad der er gældende ret i familie- og arveret, herunder analysere og vurdere en juridisk argumentation
 • Vurdere, fortolke og formulere familie- og arveretlige aftaler under hensyntagen også til andre relevante retsregler som for eksempel aftaleretten
 • Kunne identificere og formulere problemstillinger inden for familie- og arveretten samt vælge relevante løsninger og begrunde disse
 • Analysere og vurdere relevante familie- og arveretlige regler og deres økonomiske konsekvenser for eksempelvis ægtefæller og ugifte samlevende
 • Kunne formidle sin indsigt over for både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt skriftligt sprog
 • Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Holdundervisninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFamilieret og Arveret
Prøveform
Skriftlig
5 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Alle
Internetadgang: Ingen
Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierDer henvises til karakterbekendtgørelsen

Yderligere informationer

 • Modulet er samlæst med Jura 2. semester

Fakta om modulet

Engelsk titelFamily Law and Law of Succession
ModulkodeKA-EJ-13-S31
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Nørgaard, Irene, Caroline Adolphsen og Eva Naur, Familieret, Jurist- og Økonomforbundets forlag, seneste udgave
 • Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen og Linda Nielsen: Arveretten, Ex Tuto publishing, seneste udgave