Transfer Pricing i Multinationale Selskaber

2018/2019

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Fagets formål er, at give de studerende viden om den skatteretlige anvendelse af transfer pricing for de mest anvendte typer af koncerninterne transaktioner og en praktisk forståelse af reglernes anvendelse set fra virksomheden, rådgiveren og skattemyndighedernes synsvinkel.

 • Undervisningen er dialogbaseret, ligesom vi gennemgår cases om anvendelse af reglerne.

 •  

  Faget behandler den særlige hjemmel om armslængde vilkår, som regulerer samhandlen mellem interesseforbundne parter samt de korrektionsmuligheder, som skattemyndighederne kan bruge, når samhandlen ikke sker på markedsmæssige vilkår. Transfer pricing indgår i ca. 70 % af de internationale transaktioner, og er et højt prioriteret emne hos selskaber, SKAT, OECD og EU. 

Læringsmål

Viden

 • Relevante nationale og internationale bestemmelser indenfor transfer pricing.
 • Anvendelse af relevante kapitler i OECD’s Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Administrations (”OECD’s TPG”).
 • Samspillet mellem OECD’s TPG og danske ret, herunder at SKAT kan foretage alle de indkomstændringer af koncerninterne transaktioner der er omtalt i OECD’s TPG 
 • Implementering/ændringer af TP forhold som følge af OECD’s projekt om ”Base Erosion and Profit Shifting”.
 • Skatteplanlægning og skatteoptimering, herunder vide hvornår selskaberne har en korrekt eller forkert anvendelse af transfer pricing reglerne.  
 • Hvordan de koncerninterne transaktioner prisfastsættes, så dette afspejler vilkår og priser mellem uafhængige parter.
 • De mest anvendte forretningsmodeller i multinationale koncerner.
 • OECD’s forøgede krav til selskabernes transfer pricing-dokumentation, hvordan disse er implementeret i Danmark samt konsekvenser og bøder, hvis kravene ikke er opfyldt.
 • Mulighederne for afhjælpning af økonomisk dobbeltbeskatning.
 • Aftaler mellem lande og koncerner om den fremtidige koncerninterne prisfastsættelse

Færdigheder

 • Anvende de centrale begreber og terminologi indenfor transfer pricing,
 • Forklare værdiansættelsen af de koncerninterne transaktioner, som serviceydelser, produktions- og salgsaktivitet samt betaling for immaterielle aktiver,
 • Fastlægge og vurdere de relevante fakta i transaktioner mellem koncernselskaber,
 • Vurdere om SKAT vil godkende de koncerninterne transaktioner
 • Kende de indholdsmæssige krav til TP-dokumentationer og interne aftaler 
 • Identificere problemstillingerne, samspillet og løsningsmuligheder ved økonomisk dobbeltbeskatning og i aftaler om den fremtidige koncerninterne prisfastsættelse.

Kompetencer

 • Kunne løse transfer pricing-problemer med udgangspunkt i OECD’s TPG, som mere end 120 lande har tilsluttet sig, som fælles referenceramme om transfer pricing.
 • Kunne anvende OECD’s TPG internationalt anerkendte begreber og metoder for, hvordan transfer pricing forhold håndteres for forskellige virksomhedstyper.
 • Gennem en anvendelsesorienteret behandling af de mest centrale problemstillinger, opnå kompetencer i forhold til, at håndtere de udfordringer som større danske virksomheder har i forbindelse med deres koncerninterne transaktioner. 
 • Formulere sig klart og velstruktureret om transfer pricing forhold.
 • Kunne argumentere, analysere og komme med anbefalinger til selskaberne, rådgiverne og skattemyndighederne i anvendelsen af transfer pricing reglerne.

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTransfer Pricing i Multinationale Selskaber
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierDer henvises til karakterbekendtgørelsen

Yderligere informationer

 • Modulet er samlæst med Jura 8. semester

Fakta om modulet

Engelsk titelTransfer Pricing in Multinational Enterprises
ModulkodeKA-EJ-13-S30
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

 • Udvalgte kapitler i OECD’s TPG (som OECD har offentliggjort i ny udgave i juli 2017) og efterfølgende ændringer offentliggjort fra OECD i 2018-2019
 • Udvalgte afsnit i SKATs juridiske vejledning (som har cirkulærestatus og er bindende for SKATs ansatte. Den er på dansk, opdateres 2 gange om året og fortæller om SKATs anvendelse af OECD’s TPG)
 • Udvalgte afgørelser og aktuelle artikler.
 • BEK nr. 28/4/2016 om dokumentation af prisfastsættelse af kontrollerede transaktioner.
 • Bilag til selvangivelsen om kontrollerede transaktioner, jf. SKL § 3 B (”TP skemaet”).
 • Læseplaner bliver offentliggjort ca. 14 dage før de enkelte undervisningsgange. OECD’s TPG kan købes i bogform eller downloades via AAU internet.